Tuulivoima

Tuulivoima

Tuulivoima on oiva lisä aurinkopaneelijärjestelmälle, erityisesti ympärivuotisessa käytössä. Auringon antama teho on väistämättä rajallinen vuoden pimeimpinä kuukausina. Yhdistämällä aurinkopaneelijärjestelmään tuulivoiman, saa mökinkäyttäjä monipuolisen virransaannin ja kapasiteetti kasvaa huomattavasti. SW Energia tarjoaa markkinoiden nykyaikaisimmat ja tehokkaimmat tuuligeneraattorit akkujen lataamiseen. Asenna tuulivoimala paikkaan jossa tuuliolosuhteet ovat riittävät tuoton maksimoimiseksi. Yleisesti ottaen parhaat olosuhteet ovat rannikoilla ja avoimilla korkeilla alueilla. Myös sisämaaolosuhteet ovat riittävät tuulivoiman hyödyntämiseen, kunhan valitsee aukean tilan ja/tai asentaa voimalan riittävän korkealle. Paikalliset olosuhteet saattavat vaihdella runsaasti.

Pyörteet vaikuttavat tuulen hyödynnettävyyteen merkittävästi, turbulenttista tuulta on erittäin vaikea hyödyntää ja generaattori usein enemmän hakee tuulta kuin pyörii. Voimakkaan pyörteinen tuuli saattaa myös vahingoittaa generaattoria mekaanisesti.

Asennuksen korkeudella on myös suuri merkitys. Maanpinnan lähellä tuulen teho on pienin. Koska tuulen teho kasvaa potenssissa tuulen nopeuteen nähden, jo 25% korotus mastoon kasvattaa tehoa lähes 100%! Huolehtimalla oikeasta asennuksesta ja asennusolosuhteista, tuulivoima tuo runsaasti lisäkapasiteettia järjestelmällesi. 

Alla olevat piirrokset kuvaavat tuulen pyörteisyyttä maasto-olosuhteiden mukaan. Kaikki esteet jotka vaikuttavat tuulen suuntaan, kuten puut, talot, kalliot ja muut terävät maastoesteet aiheuttavat tuulen pyörteisyyttä.

Vertaa piirroksia omiin asennusolosuhteisiin ja asenna generaattori mahdollisimman pyörteettömään alueeseen. Parhaan tuloksen saat, kun generaattori on korkeammalla kuin maastoesteet 150 m sektorilla vallitsevaan tuulen suuntaan nähden.